ימי הולדת

אוריה הרמן
  
יט סיון
אביגיל א מרסיאנו
  
יב טבת
דבורה קנטרוביץ
  
ז סיון
מיטל כהן
  
טז אדר
אביגיל בראון
  
ג אלול
הודיה עדי
  
כג טבת
רוני חיה שאער
  
ל תשרי
צופיה אלפסי
  
ו אלול
נעה אליה וייס
  
כח אייר
נעה בת-צ דויטש
  
טז שבט
ענהאל יורמן
  
כח ניסן
נעה הלל שילד
  
כז אב
יסכה ליפשיץ
  
ב אדר
רחל חנה דיקשטין
  
יב אלול
אלה ונדרולדה
  
יז תשרי
תהילה של שדה
  
יד תשרי
אורי דפנ כהן
  
יט שבט
הלל גולדשמידט
  
כז אב
לבי עדס
  
ו אייר
שרונה פוגל
  
כט אייר
רעות גלידאי
  
יא תשרי
תכלת אהרונוף
  
כו כסלו
שי לי דיין
  
כו אדר
נטע לוי
  
יא אלול
ברכה אשי קיי
  
י ניסן
הלל כספי
  
כג אדר
הודיה סלע
  
ל כסלו
שירה לוי
  
ו אייר
מאיה גולובב
  
כב אדר
נאוה שרה רונס
  
יד אלול
נטע קסנר
  
כה ניסן
אוריה סבג
  
יז תשרי
חרות פסח
  
יח ניסן
יעל מגנצא
  
יד חשון
הלל זימרמן
  
ט אייר
מרים פלאי
  
יט חשון
שירה בן דוד
  
יח תמוז
הדס זלצר
  
כז אייר
רעות וסרטיל
  
טו אדר
מעיין פי פרקש
  
ט חשון
הללי אהרונוף
  
יב אב
טליה דימנטמן
  
כז אב
זהר צור
  
כג תמוז
שירי הוד דויטש
  
טו שבט
כנה בתיה וייס
  
כד סיון
שרה חנה איתן
  
ח אדר
שירה שלום
  
כח חשון
גפן ורד זכריה
  
ז טבת
טליה ברקוביץ
  
כה סיון
איילת לא גלינסקי
  
כח שבט
מאירה טו פורת
  
כז חשון
אוריה דיין
  
ב סיון
שלהבת מר כהן
  
כא טבת
טליה אסת קפקה
  
ז אייר
תאיר ברזילי
  
יב אייר
חנה אסתר יכמן
  
ט אלול
רבקה גרינבלום
  
ב ניסן
עדי רייז סנדרס
  
טז כסלו
כנה נטעי נוב
  
יח ניסן
שוהם נויבואר
  
כז כסלו
נעה תורגמן
  
ט חשון
מוריה אביגדור
  
י תמוז
איילה יהודה
  
טו סיון
מעין אסת ידידיה
  
יד אדר
אילת צימרמן
  
יז שבט
הלל שמחה אדרי
  
יג חשון
יעל קשת
  
ח שבט
רחל שביהן
  
יח אלול
אילה מרי אופק
  
ט ניסן
הלל אמונ רימון
  
יז אדר
שי בתשבע מרסיאנו
  
כג חשון
אביגיל אלעזרי
  
כו תשרי
יהלי רענן
  
כח ניסן
יערי אבלמן
  
ז אלול
אורה רבק רווה
  
א שבט
מעין הוד קרמר
  
י אדר
אוריה סריר
  
כג טבת
אילת חן וינגוט
  
כט סיון
אחינועם שובל
  
ל תשרי
מרים שמח זיידרמן
  
יז תמוז
יערה מרציאנו
  
כג טבת
אורה לביא
  
יד ניסן
אליענה א פוקס
  
יד אדר
תאיר בן ישי
  
יט כסלו
טל ברגמן
  
כד אלול
עדי שושנ רפפורט
  
ח טבת
רחל דוכן
  
יא טבת
תמר אור
  
יז אדר
אילה רובינשטיין
  
כא אדר
אסתר תחי שנקולבסקי
  
כח אייר
הלל שלום
  
כח חשון
אביגיל דולב
  
כט טבת
רעות הוד קטן
  
יג תשרי
הדס קפלן
  
כא אדר
אפרת שומיאצקי
  
י תשרי
הללי יצחקוב
  
כט טבת
אליענה פורת
  
ל שבט
הילה צפנ דניאל
  
כו טבת
ליבי גלמן
  
א תשרי
בר נויבואר
  
כח ניסן
צופיה וסרטיל
  
י אלול
שירה נתנ וייזל
  
כו סיון
לאה אביט כהן
  
ד תמוז
תמר שירה רז
  
ד שבט
רות חיה מאיר
  
כד ניסן
תהילה רח גרינבלום
  
יב חשון
הללי הוד דריהם
  
יט חשון
אלישבע גרינברג
  
כג סיון
רעות מילסטון
  
א תשרי
אריאל דניאל
  
יג חשון
טוהר קביליו
  
ה תשרי
רבקה שיר פלמור פולק
  
כד שבט
נעמה פייג
  
כג ניסן
אדווה שרביט
  
ה כסלו
תמר שביט
  
י שבט
יפעת הוד כץ
  
יח כסלו
טליה זקס
  
ט אדר
אילת שיר מייקלסון
  
כ תשרי
הדר ברופסקי
  
ד תשרי
תהילה סלע
  
טו סיון
לבי מורי נאמן
  
יא אדר
הלל שרה ברק
  
יא חשון
שיראל שגב
  
ב אדר
שקד שיף
  
ו שבט
צילא רבק מימון
  
ב אלול
הודיה ארנון
  
ז כסלו
הלל שירה ספירו
  
יג שבט
מוריה רפפורט
  
ל סיון
רני יהוד
  
ט חשון
עיינה שושן
  
טו שבט
הודיה אס לנדר
  
ב טבת
אביגיל מאנדל
  
כו טבת
עת-אל אמ מאיר
  
טז תשרי
מור בתיה ברנשטיין
  
כב שבט
רות מרים כהן
  
כא תשרי
טוהר זיו מזרחי
  
ד טבת
תמר אמדאדי
  
יב תשרי
רחל נחמה פוקס
  
כט תמוז
רוני רבק גולדברג
  
י חשון
הלל אמונ אביקסיס
  
ה אדר
אביה ברויאר
  
יח כסלו
חוה גור
  
א כסלו
חדוה רחל ג'קסון
  
כא אדר
רוני קסנר
  
כו כסלו
טל גיספאן
  
י סיון
שלוה צבי ביטר
  
ו שבט
תפארת חנ חיון
  
ב תמוז
טל צפורה שטרן
  
יח ניסן
רבקה שכטר
  
כו ניסן
מוריה שנקולבסקי
  
כח אייר
סמדר מרי קיוול
  
יט שבט
עפרה מנחם
  
כז אלול
רוני ארד
  
ח אדר
יסכה תמר ברנשטיין
  
ט טבת
תמר דבור אלימלך
  
כ תמוז
טליה סלע
  
טז תשרי
שולמית גולובב
  
כב אדר
רחל צופי סנדק
  
טו טבת
אביטל מר מאי
  
כז אדר
טליה בן שאול
  
יב ניסן
תאיר תבור
  
יד חשון
מרים ויסבורט
  
טז אדר
דניאלה איסטמן
  
ג אייר
הודיה שר רוזנברג
  
טו חשון
תמר קפלן
  
ב שבט
פנינה מר שור
  
טז טבת
ניצן רוטנברג
  
כה אדר
אילה כהן
  
י אלול
שהם נאמן
  
כז שבט
צופיה פסח
  
א חשון
מוריה אס קניוטו
  
טז שבט
הדסה אמו גלוך
  
ד ניסן
מבשרת יה אופן
  
יג כסלו
שלהבת חנ אליאש
  
טז חשון
שירה פרויזר
  
כט אב
שרה רנה פוקס
  
יד אלול
נעה אביקסיס
  
י אב
נועה אשכנזי
  
יג תמוז
אוריה סרי
  
ח אדר
אריאלה ד פוגל
  
ט תמוז
מעיין זזון
  
ד שבט
הלל שובל
  
ו אייר
תמר אליאש
  
ז שבט
ליאת חנה פרץ
  
ה אלול
קיילה הורן
  
יח ניסן
נעמי אלי מייקלסון
  
כה כסלו
אילה קפלן
  
יב סיון
מעין שכטר
  
ה אדר
תהל אור זמיר
  
יג סיון
נעמי תורגמן
  
יט אלול
רבקה עדי פרייז'ר
  
יב אב
בתיה חן גלוך
  
יג טבת
טליה בן נון
  
כב חשון
אחינועם מצגר
  
יג שבט
אורי פורטגנג
  
ג ניסן
מרב דויטש
  
יז תשרי
אדוה שאול
  
יג אייר
נטע שרעבי
  
כט אדר
סימה ברכ ולדמן
  
כד ניסן
לבונה וכסלר
  
ד תשרי
אמונה מאיר
  
י תשרי
רינת חנה סנובל
  
יז אייר
נעמי קורנפלד
  
כה חשון
הדס קטן
  
כד אלול
עטרת לוי
  
ב אלול
עדן אלה וייס
  
טז כסלו
שירה סטבון
  
כח חשון
נגה אסטרייכר
  
כח כסלו
אלישבע י רדומסקי
  
כב ניסן
שחר אודי צור
  
כז שבט
הלל סופר
  
טו סיון
מעיין רח עובד
  
כא תמוז
טליה פסח
  
כו אלול
אודליה הולץ
  
כה שבט
נגה אליע עבו
  
יד אלול
אלינה אל גולדגרב
  
יב אייר
תמר רחל קיסר
  
י חשון
שילת פייג
  
יב ניסן
חנה פייג עדס
  
ו אדר
רננה כהן
  
ד תשרי
אפרת תפא טרטנר
  
כו אב
מייה נעמ פוקס
  
יג אב
מיכל שמח קורנפלד
  
כ תמוז
אמונה קיוול
  
ג תמוז
אפרת הנד אונטרמן
  
טו שבט
טל ציפור רימון
  
יז אדר
שרה האוזר
  
ה אדר
אבישג דולב
  
יט אב
הללי שיר סיון
  
א ניסן
שני רבי
  
כב אלול
רעיה יסלזון
  
יח ניסן
הודיה מימון
  
ה תשרי
מבשרת אנטמן
  
כז אייר
אביגיל ש זבוקריצקי
  
א ניסן
חן פוקס
  
א תשרי
איילת לוי
  
יז חשון
הדר גלמן
  
כז שבט
שבות פלצקי
  
כז טבת
נועה עזרן
  
א שבט
אסתר שיר הריסון
  
ח שבט
מעיין לביא
  
יט אלול
הדסה נאמן
  
כד אדר
סיני ברכ ברק
  
יא חשון
הללי עזרן
  
ג כסלו
עדיה זמיר
  
כו אלול
טליה קרוצי
  
כ ניסן